Statistieken

Bent u gebruiker van een brailleleesregel of gebruikt u synthetische spraak, opteer dan steeds voor "tabel". U vindt er ten minste dezelfde info als in de grafieken. De keuzelijst met "statuten" wordt automatisch aangepast als u een andere "groep" kiest. Op dezelfde wijze worden de keuzelijsten in verband met de locatie aangepast als u een andere keuze maakt op een hoger niveau (bv. de lijst met gemeenten als u een ander gewest kiest).
type output *
vanaf... (maand+jaar) *
tot... (maand+jaar) *
detailniveau *
Opmerking: vanaf juli 2013 wordt het statuut van vergoede werkloze na een vrijwillig deeltijdse betrekking opgesplitst in twee aparte statuten: enerzijds zonder vrijstelling van inschrijving als werkzoekende (IWZ) en anderzijds mét vrijstelling van inschrijving als werkzoekende (IWZ). Vanaf die datum bevat het statuut ''na een vrijwillig deeltijdse betrekking'' enkel nog de deelgroep zonder vrijstelling van inschrijving als werkzoekende, terwijl die mét vrijstelling ondergebracht is in het statuut ''vrijwillig deeltijdse werknemers met vrijstelling van IWZ''.